Korturl.com har lagts ner efter 8 års drift på grund av att den utnyttjats av alldelles för många oseriösa användare!

Dessa användare har använt tjänsten till att skapa korta länkar till sajter med 

Detta har lett till att ip-adressen för den server som webbapplikationen legat på bannats av ett flertal andra webbtjänster.

Då mängden av sådana länkar inte längre är hanterbart av oss är vi illa tvugna att lägga ner denna gratistjänst. 

Vi vill tacka alla seriösa användare för att ni använt er av vår gratistjänst under de senaste 8 åren.

Vi kommer att fundera över hur vi kan skapa en liknande tjänst fast i en mycket mer kontrollerad miljö!

Kortul.com 2017-11-07